Search form

Taitus 1:1

1Alia e Pol, a katunun kui tere Sunahan na toa aposol tere Iesu Kristo. Alia e koloto menagi a kalanloun teka i tamulö o Taitus. Alö e heremi a pien i tar te hamana gono mena milö alia tara Tsunono. E Sunahan e hopu kap nio lia me hala sile nei lia te go taguhu meri lia u katun i tanen. Nonei e ngilena nori e gi hamana haniga ba te atei siler u ranga u mana te matsköna tara markato tere Sunahan.