Search form

Taitus 1:11

11Alimiu go hapiu niam u ranga i taren. Nori e hatutu rer a man mun tahol na galapien has i taren te hihatuts sil mena rien a man ka te ma matskö nei te gi lu menien a moni.