Search form

Taitus 1:5

A toukui tere Taitus tara tolo i Krit

5Alia u la ba sile mei lö i Krit te go hamatskö meni lö a man ka i Krit ba te hopu kap rem u katunun pepeitokap turu lotu tara taun hoboto, tu haruto has bume nilia lö.