Search form

Taitus 1:8

8Nonei e ga taguhu hanigei u katun u tuku tara tana han, ba te ngil hasena a man ka te nigana. Nonei e tatei hakats hanigana ne tatei kato hanigana ba te kato hamatskö hasina, ba te hala puta hasena u ngil i peisanen.