Search form

Taitus 2:10

10Nori e gi harutein te pakoko haniga mena rien a toukui i taren. A mamana markato hoboto i taren e tatei taguhena u hihatuts tere Sunahan te taguhu rena ra hoboto.