Search form

Taitus 2:12

12Nonei e tatagi sil rano ra te gi tori-tsuga ba meni ra u markato u omi nu ngilina i puta, na te gi hakats haniga has u ra ba te kato hamatskö hitonura ba te niga ria tara han i puta teka.