Search form

Taitus 2:5

5Na tohaliou te mala hitotsir e tatei hala pute ier u ngil i peisaren ba te katoer a markato a gogoso. Nori e gi tarakap hanigein u luma i taren, ba te hatami rer a palabi, ba te hengo haniga rer a pal tson i taren. Taraha, te gi mar kato uen teka, ba te moana ta katun te ga tatei ranga homin u bulungana te la nama tere Sunahan.