Search form

Taitus 3:12

A kapakapana u hihatuts

12Poata te hala mena goi lia e Atimas tsi e Tikikas i tamulö, ba lö te torohanan la koru uamuma i tar tara taun i Nikopolis, taraha alia e na ka goa nonei tara taun tara poata tara eihalata.