Search form

Taitus 3:15

15U katun hoboto te ka gono merio lia e hale roi lö u rangan haniga. Na lö go hala has nia u rangan haniga i tamulam turu hahikapien i tamulam te hamana hasir. E Sunahan e tatei taguhu rano limiu hoboto. Nonei talasi.

Alia e Pol