Search form

Taitus 3:9

9Alö go tori-tsugan u harangata pinopino te hiangenangena ria u katun. Na lö go tori-tsuga hasin a markato te hiararanga homi mena rien u solor u tuburen na te ranga haraharaha mena rien u Lo tere Moses. A man markato teka e ma habutse nei ta ka ta niga.