Search form

DÂN INHNINA 1:16

16“Anni kha hiang hin ki hrilhaia: Nin mihai laia thubuai om murdi chu ngûk takin irngai unglân, nangni mi vai kâra thu a ni mani, nin laia nam dang om sahai le nin kâr thu mani dik takin, thiarthâk nei loiin rêl ngai roi.