Search form

DÂN INHNINA 4:39

39Khasikin, a vuan hin inhre roi, irnghil viat no roi: Rengpa hi chung tiang irvân le hnuai tiang irnênga Pathian omsun a ni, Pathian dang rêng rêng om mahai.