Search form

FESUAKNA 10:8

8Khanchu Mosia le Arona chu Faroa kuang an hong hruai nôka, ama’n an kuang khan, “Fe unglân nin Pathian Rengpa sin va tho ta roi, khannisian tu tuhai mo a fe hrang chu nin ini hrang?” a tia.