Search form

FESUAKNA 12:23

23Rengpa kha Aigupta mihai that hrangin a hong itung ngêt hrang a nia; khanchu mikot chung le inkhâr sîr hnia thisen kop kha a hmu’n chu Rengpa khan mikot kha irkân a ta, in sûnga khan nangni that hrangin vântirtôn mi that ngai kha hong lût phal no ni.