Search form

FESUAKNA 15:22

Tui khâ

22Kha hnung chu Mosia khan Israelhai kha tuipui sena irthokin a hruaihaia, Sur ramchâr tiang panin an suak tâka; sûn thum sûng ramchâra khan tui hmu viat loiin an inzina.