Search form

FESUAKNA 15:9

9Râl kha irpâkin, irzûl ki ta,

pha ngêt ki ti, râllâk sum sem ki ta,

annia khan ki’rzukna murdi khopna hmu ki ti.

Ki khandai kêlsua ki ta,

ki kut leh anni thathai ki ti,” tiin.