Search form

FESUAKNA 20:7

7Rengpa ni Pathian irhming sâmin minlak tho no ro, minlaka a’rhming sâmtu chu Rengpa’n dengintheitir loiin om no ni.