Search form

FESUAKNA 22:13

13Ramsa isê that a ni’n chu an hriat theina hrangin sa ifâk ban kha in sûnga a hong ichôi hrang a ni; ramsahai sa that kha a man tuam nang no ni.