Search form

FESUAKNA 23:18

18“Chol kop bai chu ki kuang thil inhlan sa thisen leh nin inhlan hrang ni mah. Irbôlna sa inhlan mar chu, zîng khovâr dêna sia hrang ni mah.