Search form

FESUAKNA 23:21

21Ama chu irngaiinhlu unglân, a thu zôm roi. A chunga khan tehel ngai no roi, khaanga tho’nchâina kha ngaidam ni no ni; ama kha ki itîr a ni sikin.