Search form

FESUAKNA 24:2

2Nangma vai ti no chu, mi dangin an ni hong inâi hrang ni mah. Mipuihai len vâng chu tâng lua an hong ilui hrang ni ma,” a tia.