Search form

FESUAKNA 28:15

Rôpbel

(Fes 39.8-21)

15“Patzâi irhmi thûr sai, samul dum, a senduk, a sen le rângachak pat anga efod anga khôngin, Pathian an koi zoroa ochaihai dâra bâng hrang puan insui theihai enhoi takin ni insuitirhai hrang a ni.