Search form

FESUAKNA 3:13

13 Khanchu Pathianin Mosia kuang khan, “Irngai ro, Israel irchihai kuanga zu fe’n lân, nin irchibulhai Pathianin a ni zuang itîr a ni; zu ti’n lân. Anni’n tu mo a ini, imo a’rhming an ti’n te? itin mo ki iti pehai hrang nir hming an nir donin te,” a tia.