Search form

FESUAKNA 3:2

2Rengpa vântirtôn kha a kuang, chînribuka meichokin a zuang inlâr pea, a hong enin chu chînribuk kha a choka, khannisian, kâng maka.