Search form

FESUAKNA 32:6

6 Zînga chu irbôlnahai a hâl hrang le irngeina thilinhlan fa hrangin sahai an hong chôia. Mipuihai chu hruaithe fa hrangin an toi tâka, kha kha uain inrui inhnâi le taksa irzukna sinin an inchangtira.