Search form

FESUAKNA 37:1

Thuthung Bôm siam

(Fes 25.10-22)

1Bezalela khan Thuthung Bôm hrang sitim thingin a dung mûk hni le a chimrip, a khang mûk khat a chimrip, a’rsânglam mûk khat a chimripin a sina.