Search form

FESUAKNA 38:17

17Chopui intoitirna chu dâra siam a nia, a kuaikim ngul le a chopui sîp tuamnahai chu sumru rônga siam a ni. A’rkulna dâr chopui chu a rênga sumrua inluan ving a ni.