Search form

FESUAKNA 39:24-26

24-26A hnuai tianga a hmor irfual khan patzâiirhmi samul dum, a senduk a sena siam dâlim dûr anga siam rângachak silniang kârirthâk inkhop a nia; Mosia kuanga Rengpa thupêk lam ang takin an siama.

27Arona le a nâihai innghâk hrang songkol hnuai,