Search form

FESUAKNA 6:14

Mosia le Arona’n Israel mi hruaituhai irhming an irziakna

14Khanchu hihai hi Israel nâilutîr tak Reubena irchihai chu an ni. Hanoka, Palua, Hezrona, le Karmia hai hi an ni, hihai hi Reubena nam irtihai an ni.