Search form

FESUAKNA 8:10

10Khanchu Faroa’n, “Zînga duah,” a tia. Mosia’n “Ni thu ang takin ni ri se: Rengpa kin Pathian ang hi mi tûte om mahai, ti nin hriat theina hrangin.