Search form

IRPHUTNA 12:8

8Khan khatak ata Bethel nisua tiang tânga a’rsona, kha khan puan in a sunga, nisua tiang Bethel a oma. Nitâk tiang Ai khua a oma: kha hmuna khan Rengpa ta hrang maichâm a siam nôka; Rengpa irhming koiin a oma.