Search form

IRPHUTNA 16:13

13Khan Hagari chu a chongpuitu Rengpa irhming chu, “Nang hi hmutheitu Pathian ni ni,” tiin a bêa, “Hi zel hin a ni hmutu ki ien zuiloi hrang mo?” a’rtia.