Search form

IRPHUTNA 19:8

8irngai roi, pasal la irpôlpui ngai loi nâi dôngmate inhni ki nei: lung nin kham unglân, anni hi nangni kuta nin izo zôt lôhai roi, a sa nin iti angin ompuihai roi; hi mihai chunga vai hin ite dengintheihai no roi, khasikin kêng ki ina an hong irngam,” a tia.