Search form

IRPHUTNA 2:7

7 Khan Rengpa Pathianin irnêng pilin mihriam a siama, a hnâra hringna phûk a mût inlûta, khanchu mihriam kha mihriam hring a hong ni tâka.