Search form

IRPHUTNA 20:14

14Khan Abimeleka’n belrahai, sehrâthai le suaknu le suakpahai a hruaihaia, Abrahama kha a pêka, a dôngma Sari khom a pêk kîr nôka.