Search form

IRPHUTNA 26:18

18Khan, Isaka’n a pa Abrahama dam laia tuisunsuak choi angin a choi nôka; Abrahama thi hnungin Filistianhaiin an nel inbit pehai sikin: khan, a pa’n irhming a iphuahai angin irhming an neitirhai nôka.