Search form

IRPHUTNA 26:26

Isaka le Abimeleka irngeina

26 Khan, Gerar khua ata Abimeleka chu a rualpa Ahuzatha le a sipai ulianpu Fikola leh a kuang an honga.