Search form

IRPHUTNA 27:40

40 Ni chemin a ni,

ni ihring hrang a ni,

ni sangpa sin ni hong itho pe hrang a ni,

khan, hiang hin,

ni zoro hnungkhôn tiang chu a ringkol chu ni ring ata ni ipai hrang a ni,”

a tia.