Search form

IRPHUTNA 28:9

9khanchu Esaua chu Ismaela kuang a va fea; Abrahama nâipa Ismaela nâinu Mahalathi, Nabaiotha farnu chu a dôngma hrangin, a dôngmahai khêla a nei nôka.