Search form

IRPHUTNA 3:1

Mihriam thu zômloina

1 Khan Rengpa Pathianin ramsa a isiam murdi laia mirûl hi a vâr irlet tak a nia. Khanchu mirûlin nupangnu kuang khan, “Pathianin irhuana thing rahai hi nin ifâk hrang ni mah a iti ma ni?” a tia.