Search form

IRPHUTNA 31:41

41Kha kum sômhni sûng chu ni ina ki oma: ni nâinuhai ruai hlo hrangin kum sôm hleiminli samâk ki changa; ni kêlhai hlo hrangin kum ruk ni sin ki la tho nôka: ki hlo lak voisôm dên rakin nin danglamtira.