Search form

IRPHUTNA 31:50

50Ki nâinuhai hi, deng ni intheitirhaia, dôngma dang ni neiin chu, tûte om loina hmuna, en ro, Pathian chu nang le kei nin hriatpuitu a ni,” a ti saa.