Search form

IRPHUTNA 32:16

16Khan a papâlin a zêkhaia; a siahlohai kha an hôltirhaia; an kuanga khan, “Ki maton tiang fe unglân, a pa pâlin nin kâr irhla vi viatin,” a tia.