Search form

IRPHUTNA 35:22

Jakoba nâihai

(1 Tsn 2.1-2)

22 Khanchu hiang hi a nia, Israel chu kha rama khan a om laiin; Reubena’n a pa dôngma meithâi Bilhaii kha a va zâlpuia; kha thu kha Israela’n a le’nhriat suaka.

Khan, Jakoba nâihai chu sômkhat inhni an nia: