Search form

IRPHUTNA 38:28

28Khanchu a nâi inkhat chu kurmâhaiin a kuta an lei chela, a suak masa chu nâilutîr a nih ti irdangna’n, a kuta patsen an khit pea.