Search form

IRPHUTNA 4:7

7Thil ni tho insa’n chu lôm ni ihlo hrang mo ni ma? Ni tho’n sa no’n chu sual chu mikot kôla a iom chian a ni: a nuam lam chu nangma nang inhnê hi a nia, a chunga thu ni inei hrang a ni,” a tia.