Search form

IRPHUTNA 41:10

10Faroa’n a suakhai chunga a ning an mura, khasikin kei le bai siamtupa chu intângna in hruaitupa kuanga intângna ina ikhumin kin oma;