Search form

IRPHUTNA 41:45

45Khanchu Faroa khan Josefa irhming kha Zafenat-panea a tia: khan Heliopolis khuaa deipu Potifara nâinu Asenathi an luatira. Khanchu Josefa kha suakin Aigupta ram murdi a’rfang phut tâka.