Search form

IRPHUTNA 46:33

33Khanchu hiang hin hong ni a ti, Faroa’n nangni a koia, ‘Imo nin isin ual ngai? a tiin chu,