Search form

IRPHUTNA 5:2

2 Thu ringotin pasal le nupang kha a isiamhai a ni. Thu ringota siam an ni lai khan sat a vurhaia, an irhming khom “Mihriam” a tihai ta.